Poznaj nasze mocne strony

Expertise

Posiadamy osiemnastoletnie doświadczenie i ekspertyzę wynikająca ze współpracy z największymi, globalnymi markami. Znamy dogłębnie branżę polskiej mody i posiadamy międzynarodowy know-how, który daje nam przynależność do międzynarodowej sieci agencji komunikacji SERMO. Dlatego bezbłędnie przeprowadzimy analizę rynku i konkurencji. Poprowadzimy badania, ale także oprzemy się na tych już istniejących, podczas budowania strategii komunikacji i strategii wizerunkowej. Stworzymy także strategię 360 stopni i zaplanujemy media.

W ramach naszej ekspertyzy oferujemy consulting modowy, pomoc przy repozycjonowaniu marki oraz wprowadzaniu produktów i marek na rynek.